Formulär för felanmälan av Apple-produkt.

Fyll i formuläret och tryck på Skicka in. Skriv sedan ut sammanfattningen och bifoga den med enhet som är i behov av service och skicka till LAN-Master.

g Kundinformation Hjälp

  
g Kontaktperson Hjälp
  
@
U Slutanvändare Hjälp
  
@
F Fakturaadress
  

Q Utrustning Hjälp

  
  
Vänligen skriv så detaljerat som möjligt.

F Ärende Hjälp

% Kostnadstak

För ärenden som ej täcks av garanti kan ett kostnadstak anges. Om angivet, lämnas kostnadsförslag endast om servicekostnaden beräknas överstiga kostnadstaket. I annat fall görs servicen utan fördröjning.

kr inkl.moms
X Transport

Vissa exemplar av produkter kan vara berättigade till kostnadsfri frakt, s.k. Onsite-avtal. Ange här huruvida ni önskar ta del av denna tjänst.
För ärenden där du själv står för frakten till LAN-Master, behöver du även själv stå för eventuell returfrakt.

H Vilket kontor vill du skicka produkten till?
! LAN-Master ansvarar inte för något data.
Se till att allt viktigt data är säkerhetskopierat innan du skickar in en produkt på service. Radering av data är ofta en nödvändig del av servicen.

Genom att skicka in en produkt till LAN-Master godkänns automatiskt LAN-Masters villkor.